Välkommen till ACLA-porten 


Kultisdans, gillesdans, gammaldans, kasedans, linedance m.m.

Dansbeskrivningar med musik och video i utbildningssyfte!

Denna sida skall ses som ett komplement till andra liknande sidor, målet är att försöka öka och bredda intresset och verksamheten för dansen så att den kan leva vidare till kommande generationer.

Sidan innehåller även en del information om kommande dansarrangemang och andra dans-aktiviteter.
 
Välkommen in....


Copyright © 2005-2024 ACLA: Lars-Åke Larsson
E-post: info@acla.se